Ocena brak

Wielka Rafa Koralowa

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Wielka Rafa Koralowa, najdłuższy system raf i wysp koralowych na świecie, rozciąga się na prze­strzeni 2000 km, równolegle do północno-wschod­nich wybrzeży Australii (stan Queensland). Wyróż­nia się wielkim bogactwem fauny - żyje tam 4000 gatunków mięczaków, ponad 450 gatunków kora­li, 1500 gatunków ryb, 6 gatunków żółwi i 24 ga­tunki ptaków. Niemal cała rafa leży w granicach założonego w 1983 roku Great Barrier Reef Marine Park - parku morskiego o łącznej powierzchni 350000 km2.
Eksploatacja bogactw w tym rejonie przebiega obecnie pod ścisłą kontrolą. Aby chronić wspaniały, lecz niezwykle wrażliwy ekosystem rafy koralowej, zakazano na jego terytorium instalo­wania wież wiertniczych.

Podobne prace

Do góry