Ocena brak

Wielka piątka – idea, rodzaje, cechy. Big five

Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011

Jest obecnie wielce obiecującą poprzez wiele badań rozpoczętych w latach 60-tych i przeprowadzonych przez Normalna. Poddał on analizie szereg skal osobowości i w wyniku tego uzyskał pięć podstawowych czynników. Na początku Goldberg nazwał te czynniki "ocean" Oto one:

  • otwartość,

  • sumienność,

  • ekstrawertywność,

  • zgodność, ugodowość,

  • neurotyzm.

Te czynniki tworzą całość. Opracowany został kwestionariusz przez pracowników UW. 60 pytań, po 12 na każdy czynnik. Odpowiedzi w kategoriach od 0 do 4. Na bazie tego badania można wyrysować profil.

Do góry