Ocena brak

Wielka Brytania - Rolnictwo

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Rolnictwo Wielkiej Brytanii uwarunkowane jest przez następujące czynniki : zróżnicowane środowisko geograficzne, wielkość gospodarstw oraz rynki zbytu. Rolnicy uprawiający ziemię są tylko w 30 % właścicielami ziemi - są oni dzierżawcami ok. 30% gospodarstw rolnych to gospodarstwa 20-50 ha , a ok. 34% - 50 ha i więcej. Wskazuje to na dużą specjalizację i duża zyskowność brytyjskiego rolnictwa (szczególnie Anglii i Walii).

W strukturze użytkowania ziemi dominują pastwiska - 42% i uprawy zbożowe 33,2 %. Produkcja roślinna stanowi 30 % całej produkcji rolnej. Jest ona wspomagana przez państwo. Dotacje i najróżniejsze formy dofinansowania pozwoliy przy równoczesnej chemizacji i specjalizacji produkcji rolnej dwukrotnego wzrostu wydajności z jednego hektara, jak i wzrost produkcji rolnej. W produkcji rolnej dominuje : pszenica, jęczmień i owies.

Podobne prace

Do góry