Ocena brak

Wielka Brytania - Przemysł

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało. Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.

Ogromny regres przeżywa górnictwo węgla kamiennego. Wynika to z wielu względów m.in. : wzrostów kosztów wydobywania, tańszego alternatywnego źródła surowca energetycznego jakim jest ropa naftowa na Morzu Północnym (lata 60-te), importu taniego węgla kamiennego z Europy (m.in. z Polski).

Największe istniejące okręgi górnictwa węgla kamiennego to Yorkshire- Derbyshire-Nottinghamshire, Durham i Południowo-Walijski.

Odkrycie złóż ropy naftowej na Morzu Północnym otworzyła nowe szanse gospodarce brytyjskiej. Z importera tego surowca przeobraził się e exportera ropy jak i gazu ziemnego (który jest ponadto nierozłącznym towarzyszem pokładów ropy naftowej).

Energia dla całego przemysłujest wytwarzana w 85% w elektrowniach cieplnych opalanych węglem kamiennym , 13% ropą , a reszta przypada na elektrownie wodne i atomowe.

Powyżej wymienione gałęzie przemysłu przetwórczego od dawna zapewniają Wielkiej Brytanii wysoką pozycję gospodarczą.

Przemysł tradycyjny obejmujący swym zakresem przemysł włókienniczy, hutniczy, stalowy i ceramiczny jak i przemysł maszynowy, niektóre działy przemysłu chemicznego obecnie dotknięte recesją były podporą rozwoju potęgi przemysłowej Wielkiej Brytanii zaspokajały one potrzebę dawnego imperium. Dodać można także przemysł motoryzacyjny, który napędzał gospodarkę Wielkiej Brytanii. Upadające przemysły tradycyjne skupjają się w ośrodkach górniczych i przemysłowych środkowa i południowa Anglia oraz na Nizinie Środkowoszkockiej, zaś przemysł motoryzacyjny w pasie od Birmingham do Londynu.

Przemysł nowoczesny napędzają współczesny rozwój gospodarki i zaspakajają potrzeby własnego rynku i rynków zachodnio-europejskich i amerykańskich. Skupiają się w Londynie i wokół niego, a także w południowo-wschodniej Anglii. Warto nadmienić, iż przemysł nowoczesny oparty jest przede wszystkim na nowoczesnej technologii, wymagających niewielkich ilości surowców mineralnych, a co najważniejsze - wykwalifikowanej siły roboczej. Są to : przemysł elektroniczny, przetwarzanie danych, elektromaszynowy, poligraficzny, chemiczny(petrochemiczny). Wykazują one tendencje wzrostowe podobnie jak przemysł papierniczy i spożywczy.

Podobne prace

Do góry