Ocena brak

Wielka Brytania - Klimat

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Pod względem klimatycznym Wielka Brytania jest obszarem wybitnie uprzywilejowanym, charakteryzującym się tzw. Dodatnią anomalią termiczną, oznaczającą, że temperatury zimy w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż na tych samych szerokościach geograficznych naszego globu. Średnie temperatury stycznia kształtują się w granicach 4,0 7,0 OC , a w Kanadzie na tej samej szerokości geograficznej - 21OC. Jednym z czynników powodujących ocieplenie Wielkiej Brytanii jest Prąd Zatokowy płynący z Zatoki Meksykańskiej. Wielka Brytania charakteryzuje się przewagą dodatnich temperatur. Sporadycznie pojawia się śnieg, za to okres wegetacyjny jest bardzo długi.

Trwa on w środkowej Anglii 8 miesięcy, na terenach górzystych i Walii 5-6 miesięcy, a w Szkocji poniżej 4 miesięcy. W okresie letnim działalność Prądu Zatokowego powoduje obniżenie temperatury na obszarach nad oceanem ( 13-17OC). Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie). Największe opady (1000-1500 mm rocznie) są w rejonie wybrzeża zachodniego oraz na terenach górzystych (1500-2500 mm i więcej rocznie). Centralna i wschodnia część Wielkiej Brytanii charakteryzuje się niskimi opadami (ok. 750 mm rocznie).

Podobne prace

Do góry