Ocena brak

Wieliczka

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Miasto przylegające do Krakowa, na Pogórzu Wielickim. 18 tys. mieszkańców.
Pierwsza wzmianka w dokumencie „Mag­num Sal" z 1125. Lokacja miasta 1289.
Klasycystyczny kościół parafialny p.w. św. Klemensa (1 787-1805). Barokowy kościół i klasztor Reformatów z 1623-1626. Modrzewiowy kościół św. Sebastiana z 1581-1594 z polichromią wykonaną przez Włodzimierza Tetmajera.
Dzieje i rozwój miasta są nierozerwalnie złączone z kopalnią soli. Jej złoże ma dł. 4 km, szer. 1,5 km i grubości 300-400 m.
Kopalnia była zwiedzana od wieków. W 1744 zbudowano specjalne schody dla gości. Pierwszą ekspozycję Muzeum Salinarnego otwarto w 1898, z okazji 50. rocznicy panowania Franciszka Józefa .
Dziś historię kopalni soli w Wieliczce prezentuje Muzeum Żup Krakowskichutworzone w 1951. Znajduje się ono częściowo w oryginalnych wyrobiskach podziemnych, liczącej ponad 700 lat kopalni, zapisanej w 1978 na Listę Dziedzi­ctwa Kulturowego i Przyrodniczego UNES­CO. Szczególna wartość muzeum polega na połączeniu zbiorów przyrodniczych, arty­stycznych i historycznych z autentycznymi komorami i chodnikami poeksploatacyj­nymi z XVIII, XIX i pocz. XX w. Znalazły się tutaj oryginalne urządzenia i narzędzia gór­nicze stosowane od średniowiecza, jedyna na świecie kolekcja oryginalnych urządzeń wyciągowych w tym słynnych kieratów kon­nych. Są tu tysiące muzealiów geologicz­nych, paleobotanicznych, paleozoologicz-nych, archeologicznych, etnograficznych, karto-graficznych, zabytki sztuki, liczne doku-menty i inne przedmioty m.in. słynny Róg Górników Wielickich z 1534 z pra­cowni Albrechta Durera.
Druga ekspozycja znajduje się w Zamku Zupnym z XIII w. Obejmuje m.in. pradzieje, historię miasta, wystawę solniczek, a także wystawy czasowe.
Specjalna trasa turystyczna zlokalizowana jest na 3 poziomach do 135 m głębokości. Ma ok. 3 km. Do kopalni zjeżdża się szybem Daniłowicza (1638-40). Trasa prowadzi przez liczne komory z największą św. Kingi (dł. 50 m, szer. 17 m, wys. 12 m). Liczne rzeźby i płaskorzeźby z soli m.in. figura Jana Pawła II autorstwa górnika Stanisława Anioła. Na końcu trasy, w 16 wyrobiskach mieści się Muzeum. Na gł. 80 m znajdują się unikatowe groty kryształowe, odkryte w 1860 i 1898, w 1928 roku uznane za rezerwat geologiczny.

Podobne prace

Do góry