Ocena brak

Większościowy i proporcjonalny system ustalania wyników wyborów

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Historycznie ukształtowały się 2 systemy ustalania wyników System większościowy jest systemem najstarszym na świecie. Istotą tych wyborów jest to, że mandaty przypadną tej grupie, która uzyskała większą liczbę głosów. Występuje w 2 odmianach: względnej to kandydat lub lista otrzymuje na ogół mandat legitymując się poparciem mniejszości ogółu wyborców.

Bezwzględnej ubiegający się o mandat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. System proporcjonalny jego zaletą jest sprawiedliwość. Przyjęcie go oznacza, że uczestniczącym w wyborach podmiotom przyznaje się taką liczbę mandatów, która jest proporcjonalna do oddanej ważnej liczby głosów. System ten może być stosowany w okręgach wielomandatowych.

Podobne prace

Do góry