Ocena brak

Wiek XIX i początek XX wieku - Nauka PM w Polsce

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

  1. fakt, iż Polska pozbawiona niepodległości przestała być podmiotem PM wpłynął na zastój w tej dziedzinie prawa;

  2. F. Słotwiński – profesor prawa natury i prawa narodów UJ; F, Kasparek – historyk prawa międzynarodowego;

  3. Polska doktryna wojny narodowowyzwoleńczej XIX w.

Podobne prace

Do góry