Ocena brak

Wiek XIX i początek XX wieku - Konferencje haskie 1899 i 1907

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

  1. -duże znaczenie dla rozwoju PM;

I pierwsza konferencja haska 1899 r. – zwołana z inicjatywy cara Mikołaja II; sprawa kodyfikacji i reformy prawa wojennego oraz prawa dotyczącego pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych; uzgodniono i podpisano trzy konwencje: o pokojowym załatwianiu sporów, prawa i zwyczaje wojny lądowej; przepisy prawa morskiego

II druga konferencja haska 1907 r. – uzupełniono i rozwinięto prawa ustalone na pierwszej konferencji; podpisanie 13 konwencji i 1 deklaracji dotyczące prawa wojny morskiej, państw zachowujących neutralnośc w czasie wojny

III konferencja w Londynie 1908/1909 r. w celu skodyfikowania prawa wojny morskiej

Podobne prace

Do góry