Ocena brak

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Zasady społecznej współpracy a pracowitość i poczucie kompetencji dziecka

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

We współczesnej szkole pojawia się chyba częściej inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie nadmiernie pozytywne waloryzowanie pracy. Społeczne uznanie dla ucznia, a zatem również jego samoocena, jest wtedy zależne wyłącznie od jakości wykonywanych przezeń działań.

„Jeżeli człowiek traktuje pracę jako swój jedyny obowiązek, zaś »to, co dobrze funkcjonuje«, jako wyłączne kryterium odróżnienia tego, co warte zachodu, wówczas może stać się konformistycznym i bezmyślnym niewolnikiem technologii oraz tych, którzy mają możliwość ją wykorzystać” (Erikson, 1997, s. 272). Przesadne dążenie do perfekcjonizmu skutkuje (1) koncentrowaniem na realizacji celów indywidualnych, co znacznie ogranicza stwarzanie okazji do uczenia się współpracy w grupie oraz (2) niezdrową rywalizacją wśród uczniów, wprowadzającą atmosferę „wyścigu szczurów” już w okres szkolny rozwoju indywidualnego.

Podsumowując, najważniejszymi zagrożeniami rozwoju w wieku szkolnym są te, które doprowadzają do ograniczenia udziału dziecka w nauczaniu i życiu szkolnym, a przez to ograniczają zakres możliwych do zrealizowania planów życiowych w dorosłości.

Podobne prace

Do góry