Ocena brak

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym. Za Eriksonem (1997) podkreśla ona w ten sposób, że w wieku 7-12 lat kształtują się podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie kompetencje człowieka, jak na przykład stosunek do pracy czy umiejętność współdziałania w grupie. Pomyślne przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie jest jednak istotne nie tylko w perspektywie przyszłej dorosłości.

O znaczeniu tego przygotowania stanowi przede wszystkim fakt, że jest ono warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka już w okresie późnego dzieciństwa. Nic więc dziwnego, że najważniejszymi zagrożeniami indywidualnego rozwoju ucznia są te, które przynajmniej potencjalnie mogą ograniczyć lub wykluczyć jego udział w życiu społecznym.

Do góry