Ocena brak

Wiek szkolny - Potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

 

Po okresie fantazjowania i zabawy, u dziecka w wieku szkolnym pojawia się potrzeba bycia kompetentnym. Dzieci chcą zajmować się czymś poważnym, podobnym do tego, co robią dorośli, a czynności, które wykonują chcą robić dobrze, a nawet perfekcyjnie.

Nowym obszarem funkcjonowania dziecka, który może stwarzać odpowiednie warunki dla rodzącego się poczucia kompetencji jest szkoła. Zajęcia szkolne mogą dawać szansę wykazania się każdemu z uczniów, by każdy mógł doświadczyć powodzenia w jakiejś dziedzinie. Duża rola w tym zakresie przypada edukacji elementarnej. Młodszy wiek szkolny to bowiem czas ujawniania się zdolności. Są one bardzo różnorodne i tylko część wiąże się z typowymi zajęciami szkolnymi tj. czytanie, pisanie, liczenie. Zadanie nauczycieli polega na tworzeniu takich warunków, by także uczeń, którego pasją jest np. jazda na rolkach mógł doświadczyć sukcesu i poczucia uznania ze strony znaczących dla niego osób. Realizacja tego zadania przejawia się w rzeczywistej indywidualizacji procesu nauczania. Szczególne wymagania stoją przed nauczycielami uczącymi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wrażliwość na dziecięce potrzeby, docenianie wysiłku, zaangażowania, chwalenie za najmniejsze chociaż osiągnięcia tworzy szansę na rozwinięcie się poczucia kompetencji.

By zwiększać szanse rozwoju poczucia fachowości warto pamiętać, iż warunkiem wstępnym satysfakcjonującego radzenia sobie przez uczniów z wymaganiami szkoły jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu gotowości szkolnej w aspekcie psychomotorycznym, słownikowo-pojęciowym, emocjonalno-motywacyjnym (Brzezińska, 1987). Rozwinięte w wieku szkolnym poczucie kompetencji jest źródłem specyficznej siły, która czyni dziecko spragnionym pełnienia określonych ról dając mu szansę na zdobycie uznania nie tylko w najbliższym otoczeniu.

Podobne prace

Do góry