Ocena brak

Wiek szkolny - Postawa pracy i dążenie do realizacji ważnych celów

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

W okresie przedszkolnym najważniejszą rozwojowo formą działalności była zabawa, natomiast u dziecka w wieku szkolnym zaczyna pojawiać się „postawa pracy” oznaczająca wytrwałość w wykonywaniu podjętego działania oraz troskę o wynik. Dziecko uczy się czerpać przyjemność z ukończenia zadania, lubi działać, a wszelka aktywność praktyczna, np. majsterkowanie, gry, prace ręczne jest dla niego źródłem satysfakcji płynącej z wykonania rękoma twego, co zaplanował umysł.

Ta naturalna potrzeba działania, intensywne stosunki społeczne oraz rozwijające się myślenie pojęciowe (które nie może się jeszcze obyć bez konkretnych działań) powinny stanowić wystarczające przesłanki do tego, by metody aktywne – uczenie się w działaniu (learning by doing) uznać za najbardziej sprzyjający rozwojowi sposób nauczania w wieku szkolnym. Stąd Debesse (1996) postuluje zdobywanie wiedzy poprzez własną aktywność i osobiste poszukiwania zamiast biernej postawy słuchacza. Dziecko lubi czuć się pożyteczne i zajmować się ważnymi według niego rzeczami, czyli robić to, co robią dorośli. Stąd ważne jest, aby go nie zniechęcać mówiąc: jesteś jeszcze za mały, ale by powierzać mu zadania, za które jest odpowiedzialne, włączać do wykonywania obowiązków domowych.

Oczywiście, dorośli nie powinni nadużywać dziecięcej chęci do pracy i powierzać zadań ponad siły oraz wymagających zbyt długiego skupienia na zadaniu, co nie leży w naturze małego ucznia. Natomiast podlewanie kwiatów, ścieranie kurzu, nakrywanie do stołu i inne tego typu czynności, których wiele jest do wykonania zarówno w domu, jak i w ogrodzie sprawią wiele satysfakcji dzieciom i ich opiekunom. Ważne tylko, aby rodzice chcący pielęgnować w dziecku ową postawę pracy pamiętali, by je chwalić i nagradzać za włożony wysiłek i pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków.

W szkole postawa pracy rozwijana jest poprzez powierzanie uczniom różnych funkcji klasowych, z których funkcja dyżurnego, pełniona kolejno przez każdego z uczniów, jest najlepszym przykładem. Znaczenie szkolnych doświadczeń w zakresie wypełniania własnych obowiązków i otrzymywania za to nagrody bądź kary jest nie do przecenienia z tego względu, okres szkolny jest najbardziej decydujący dla ustalenia się stosunku do pracy, która tkwi w samym centrum dorosłego życia.

Podobne prace

Do góry