Ocena brak

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Zawłaszczenie

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Rozbudzenie pragnień związane jest ze zmianą pozycji, jaką dziecko zajmuje w swoim środowisku fizycznym i społecznym. W związku z jednej strony z umiejętnością kontroli i wykonywania czynności samoobsługowych, jakie opanowało w okresie wczesnego dzieciństwa, doskonalących się jeszcze bardziej w wieku przedszkolnym, a z drugiej z deficytami w zakresie pracy intelektu, a szczególnie brakiem autorefleksji i samooceny (Wygotski, 1995) dziecko dochodzi do nierealistycznego przekonania o swoich możliwościach w zakresie panowania nad wszystkim i wszystkimi. Często stając przed zadaniami, które stanowią i dla dorosłego poważne wyzwanie jest przekonane, że sobie z nimi poradzi. To wewnętrzne przekonanie o własnej mocy, a równocześnie brak świadomości sytuacji „w jaką się pakuje” powodują, że dziecko podejmuje się zadań, z którymi konfrontacja skazuje je na negatywne konsekwencje, przede wszystkim niezadowolenie rodziców.

Tę cechę jego zachowań określa się jako tzw. intruzywność. Z drugiej strony dziecko w swoich zachowa­niach często posuwa się do fizycznego atako­wania innych i napastliwego dopytywania się w efekcie wzrostu ciekawości (por. Piaget, 1966, s. 29 - 31; 1992, s. 204-238), do zagarniania przestrzeni dla rozwoju własnej działalno­ści. Jest gotowe włączać wszystko, z czym się spotyka do własnego fizycznego czy psychicznego świata (por. Piaget, Inhelder, 1993, s. 60). Ta cecha jego zachowania to inkluzywność.

Do góry