Ocena brak

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Konflikt

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Konflikt w tym wieku, jak mówi J. Piaget (1966, s. 32), wynika z braku sposobu odróżnienia wyobrażenia od rze­czywistości. Konflikt wewnętrzny dotyczy sprzecznych pragnień, konflikt zewnętrzny – zachowań, jakie przejawia dziecko i braku ich akceptacji przez rodziców. Oba typy konfliktów w tym wieku pozostają ze sobą we wzajemnych związkach. Dziecko myląc wyobrażenie z rzeczywistością doświadcza wewnętrz­nego rozdarcia. Ma poczucie jakoby czyny, których dopuściło się tylko w myślach mogły zostać spostrzeżone przez innych, mogły spotkać się z realną karą. Doświadczanie tego typu konfliktów musi rodzić motyw poszukiwania sposobów ich przezwyciężenia.

Centralnym zadaniem jest więc odkrycie sposobu, który pozwalałby na wyobrażanie sobie czegoś bez doświadczania lęku. Droga do opanowania tej sprawności prowadzi poprzez uwewnętrznienie reguł organizujących rzeczywistość, pozwalających na działanie w niej bez popadania w konflikt. Sprawne przypominanie sobie tego, co jest dopuszczalne w świecie realnym, a co nie strzeże dziecko przed przekroczeniem w wyobraźni granicy, do przekroczenia której dorosły nigdy by w rzeczywistości nie dopuścił. Najbardziej przerażającym doświadczeniem dziecka, pozostającego w bliskich związkach z opiekunem, jest odkrycie, że może ono zrealizować swoje pragnienia jedynie poprzez pozbawienie go czegoś. Branie dla siebie związane jest w poczuciu dziecka z pozbawianiem kogoś czegoś.

Ta myśl jest trudna do zniesienia jednak tylko wtedy, gdy dziecko z opiekunem łączy bliska emocjonalna więź. W innym wypadku pozbawianie dorosłego – w wyobraźni czy w rzeczywistości - czegoś będzie prowadzić do zwielokrotnienia poczucia satysfakcji, a w konsekwencji nasilania się tego typu fantazji.

Do góry