Ocena brak

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Wiek przedszkolny to faza największej ruchliwości i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej czy spo­łecz­nej. Dziecko jak „nakręcone” nęka swoje otoczenie wypełniając wszelkie moż­liwe przestrzenie swoją osobą. Nie sposób go nie zauważyć, nie sposób o nim nie myśleć. To z pewnością faza ekspansywności i podboju (Erikson, 1997, s. 265), ale również rozgrywającego się w różnych płaszczy­znach życia dziecka konfliktu. Nigdy wcześniej nie było ono, ale i nigdy później nie będzie nara­żone na tak wielką liczbę wyrastających jak „spod ziemi” przeszkód. Podstawowym źródłem zagrożeń na tym etapie rozwoju jest więc sposób, w jaki dziecko radzi sobie z przeżywanymi konfliktami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Do góry