Ocena brak

Wiek dziecięcy

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Wiek dziecięcy (infantia) obejmuje okres od urodzenia do początku dojrzałości płciowej, która u dziewcząt występuje zawsze wcześniej niż u chłopców. Możemy w nim odróżnić trzy podokresy: a) wiek oseska (infantia I) — od urodzenia do początku występowania uzębienia mlecznego (mniej więcej do 6—9 miesiąca); b) wiek wczesnego dzieciństwa (infantia II) — od początku wyrzynania się uzębienia mlecznego do wy-rzynania się uzębienia stałego, tzn. do wykłucia się pierwszych zębów trzonowych (mniej więcej do 6—7 roku); c) wiek późnego dzieciństwTa (infantia III) — od początku uzębienia stałego aż do ukończenia występowania uzębienia stałego (bez zębów mądrości), tzn. aż do początku dojrzałości płciowej (mniej więcej do 14—16 roku).

Ważnym wydarzeniem wieku dziecięcego jest zdobycie pionowej postawy, kiedy dziecko zaczyna stawać i biegać (koniec 1, początek 2 roku). Poszczególne narządy rozwijają się, choć bardzo nierównomiernie. Nadnercza, narządy zmysłów, wyrostek robaczkowy, grasica, mózgowie osiągnęły już u noworodka stosunkowo znaczny rozwój i rosną w okresie dzieciństwa już tylko w miernym stopniu; większość narządów szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wzrasta 6—12-krotnie, jeszcze silniejsze jest wzrastanie jelit, kośćca i warstwy mięśniowej.

Trzewa szyi są ustawione wysoko. Klatka piersiowa jest krótka, okrągława i szeroko otwarta ku jamie brzusznej, w której w pierwszych okresach znacznie uwypukla się w górnej części bardzo wielka wątroba. U dobrze odżywionych dzieci podściółka tłuszczowa jest silnie rozwinięta. Różnice płciowe uwidaczniają się coraz bardziej. Wielka częstość tętna u noworodka (przeciętnie 134 uderzenia na minutę) bardzo zmniejsza się (w 14 roku przeciętnie 83 uderzenia na minutę), również częstość oddechów (która z 48 u noworodka opada mniej więcej do połowy w 15 roku życia) i liczba jednostek wytwarzanego ciepła (od 1 do 15 lat prawie do l/3), natomiast oddawanie ciepła zmniejsza się znacznie dzięki korzystniejszemu stosunkowi objętości do powierzchni ciała.

Podobne prace

Do góry