Ocena brak

Wiedza przedsocjologiczna a socjologia naukowa

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

SOCJOLOGIA POTOCZNA- oparta na zdrowym rozsądku; na uogólnieniu codziennych doświadczeń w sposób emocjonalny, niesystematyczny i niezweryfikowany

- zbiór spostrzeżeń przypadkowych i osobistych

- fragmentaryczna i niespójna

- pochopna

- apodyktyczna

- przesiąknięta stereotypami

SZTUKA- najbardziej oczywista w odniesieniu do literatury (proza realistyczna, poezja, dramat) szt. plastycznych, muzyka

- związana jest z losem człowieka, a on ze społeczeństwem

- nie jest mierzona wartościami poznawczymi

FILOZOFIA SPOŁECZNO- POLITYCZNA

- cel- odkrycie prawdy o świecie

- opiera się na szerokich obserwacjach dotyczących różnych społeczeństw; korzysta z materiałów historycznych

- precyzyjne formułowanie i uzasadnienie sądów

- poszczególne tezy wiązane są w systemy logicznie spójne

- normatywny, wartościujący punkt widzenia

SOCJOLOGIA NAUKOWA- oparta na systematycznych badaniach, posługuje się ustalonym aparatem pojęciowym, ma sprawdzać hipotezy i twierdzenia

  1. wyraźne przedstawienia problemu

  2. staranne zbierania danych; umożliwienie innym badaczom kontroli rzetelności

  3. odróżnienie twierdzeń opartych na faktach od domysłów

- neutralność, brak wartościowania

Podobne prace

Do góry