Ocena brak

wiedza produktywna

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

wiedza produktywna - wiedza, którą człowiek jest w stanic nie tylko odtworzyć, ale także (pod wpływem odbioru nowej informacji i dzięki procesom poprawnego wnioskowania) twórczo rozwijać. W rozwoju w.p. człowiek tworzy całkowicie nowe struktury poznawcze, za pomocą których dokonuje interpretacji nowych informacji oraz reinterpretacji dotychczasowej wiedzy. Z restrukturalizacją schematów poznawczych (— schemat poznawczy) współwystępuje poczucie wglądu - rozumienia dziedziny, której dotyczy nabyta informacja, co udoskonala też dostępność wiedzy w pamięci. Prawdopodobnie warunkiem koniecznym restrukturalizacji jest akumulacja dużej ilości informacji, pewne ich nieuporządkowanie i nieustrukturalizowa-nie, w związku z czym istniejące struktury pamięci nie są już odpowiednie do ujmowania i przetwarzania nowych informacji.

Podobne prace

Do góry