Ocena brak

wiedza proceduralna

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

wiedza proceduralna - termin wprowadzony przez T. Winograda, oznacza system  iedzy leżącej u podstaw wykonywania różnych czynności („wiem jak"), zakodowany w -*-pamięci proceduralnej. Człowiek w ciągu życia przyswaja sobie wiele zinternalizowanych procedur oraz reguł heurystycznych i algorytmicznych, jak wykonywać różne czynności fizyczne i umysłowe. Informacje (dane) zakodowane są wewnątrz struktury tych procedur i poza nimi są z reguły niedostępne; korzystanie z tak zapisanej w.p. odbywa się pośrednio przez realizację procedury w konkretnym kontekście. W.p. często ma charakter zautomatyzowany, wówczas nic jest kontrolowana uwagą, W systemie w.p. człowiek dysponuje przynajmniej elementarnymi metaprocedurami, tzn. systemem ogólnych reguł kontrolowania, np. w przypadku nabytych procedur, bez których nie mógłby działać w sytuacjach nie znanych. Przykładem w.p. jest znajomość języka rodzimego u dziecka, wiedzę tę się przyswaja poprzez długie ćwiczenia. W.p. trudno z reguły nadać postać — wiedzy deklaratywnej. W niektórych przypadkach wiedza deklaratywna musi zostać przekształcona w postać proceduralną, np. jako wynik uczenia się języka obcego. 

Podobne prace

Do góry