Ocena brak

wiedza milcząca

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

wiedza milcząca {ang. tacit knowledge) - termin wprowadzony przez M, Polanyi'ego na oznaczenie wiedzy zakodowanej w pamięci, wykorzystywanej w procedurach {-*- pamięć proceduralna), lecz niedostępnej świadomości; człowiek z reguły wie więcej, niż jest w stanie wyrazić werbalnie, np. umie rozpoznać znajomą twarz, chociaż nie jest w stanie powiedzieć, jak ją rozpoznaje. Niemożliwość werbalizacji dotyczy sposobu, w jaki człowiek osiąga określony wynik, stąd w.m. definiuje się poprzez rezultaty jej zastosowania. Niektóre schematy, np, motoryczne, istnieją wyłącznie jako w.m.; również stanowią ją nieuświadomione przekonania kierujące poznaniem bądź zachowaniem człowieka, np. niektóre reguły językowe, procedury nieświadomego wnioskowania (-»- globalność). Według T.S. Kuhna sposób widzenia świata zależy od charakteru w.m. wspólnej pewnej grupie ludzi, np. naukowcom uznającym te same paradygmaty badań.

Podobne prace

Do góry