Ocena brak

Widek podkamiennik

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 0,5-0,7 cm. Z uwagi na charakterystyczny rysunek półksiężyca na każdej z pokryw biegacz ten jest łatwy do oznaczenia. Barwa ciała jest zmienna, jednak rysunek pozostaje niemal zawsze taki sam.  

Środowisko: ciepłe, podlegające silnej operacji słonecznej, skąpo porośnięte roślinnością miejsca - południowe stoki, nieczynne kamieniołomy i stanowiska z roślinością ruderalną. W dzień kryje się pod kamieniami, często razem z innymi biegaczami. Szczególnie preferuje gleby wapniowcowe.

Występowanie: Europa, jednak tylko w ciepłych rejonach. Brak go na północy kontynentu i w Alpach. Centrum jego zasięgu to rejon śródziemnomorski.

Liczebność: w środkowej Europie rzadki; nieco pospolitszy tylko w niektórych miejscach.

Rozród: żyje towarzysko; aktywny nocą. Składanie jaj i przepoczwarczenie odbywają się w glebie. Larwy żyją w niewielkich norkach.

Pokarm: drapieżnik polujący na małe owady.

Do góry