Ocena brak

Wiciokrzew błękitny

Autor /Gabriel7474 Dodano /13.01.2012

Wygląd: Krzew o wy sokości 1-2 m, wy prostowany, nagi. Li ście jajowato-podłuż ne do szerokojajo watych, zwykle krót ko zaostrzone. Bla doróżowe lub biała we kwiaty umieszczone są po dwa na współ nej szypułce długości 2-4 cm. Jagody czarne, niebieskawo oszronione.  

Siedlisko: Lasy górskie, lasy w parowach, lasy mieszane obszarów górskich, zarośla, luźne skupienia krzewów; chętnie na glebach wilgotnych i ubogich w wapń; w górach do 1600 m n.p.m.

Rozmieszczenie: Europa Środkowa i Południowa, jednak tylko w wyższych położeniach i górach. W Niemczech występuje w rozproszeniu w Apach i średniogórzach.

Okres kwitnienia: Kwiecień i maj.

Owoce: Jagody, prawdopodobnie trujące, wywołują zwykle silne torsje i biegunkę.

Podobne prace

Do góry