Ocena brak

Wiązania atomów

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Połączone ze sobą atomy nazywamy cząsteczka­mi, bądź molekułami. Przykładowo, każda czą­steczka gazowego wodoru składa się z połączo­nych ze sobą dwóch atomów tego pierwiastka. Cząsteczki związków chemicznych zawierają atomy różnych pierwiastków. Atomy te mogą być związane ze sobą na wiele sposobów. W wią­zaniu kowalencyjnym atomy uwspólniają swoje zewnętrzne, tzw. walencyjne elektrony. Wiązanie jonowe polega na przejściu elektronu z jednego atomu do drugiego.
Wiązaniu się atomów w cząsteczkę towarzy­szy wydzielenie się pewnej ilości energii. Mówi­my, że są to reakcje egzotermiczne. Takie reakcje to na przykład spalanie węgla czy benzyny. Pro­dukty reakcji egzotermicznej są bardziej stabilne od pierwiastków, z których powstały. Aby zer­wać wiązania i rozłożyć taką molekułę na skład­niki należy dostarczyć jej energii.
Większość reakcji egzotermicznych musi być aktywowana energetycznie. Znaczy to, że do zaj­ścia reakcji potrzebne jest dostarczenie porcji energii, na przykład przez podgrzanie substratów, Mimo to, w czasie reakcji wydziela się i tak wię­cej energii niż jest dostarczane celem jej zapoczątkowania. Wiadomo, że aby spalać węgiel ^ trzeba najpierw wytworzyć odpowiednio wysoką temperaturę, jednak ostatecznie w procesie tym uzyskujemy ciepło.

Podobne prace

Do góry