Ocena brak

Wiatr - Wiatry dolinne (anabatyczne)

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Wiatry dolinne (anabatyczne) są wytwarzane przez proces odwrotny do procesu generującego wiatr górski (katabatyczny, grec. iść w górę). Wiatr dolinny jest łagodnym strumieniem wstępującym wzdłuż zboczy wzgórz w piękny, ciepły dzień.W ciepły, bezchmurny dzień zbocza wzgórz ogrzewane przez promienie słoneczne osiągają wyższą temperaturę niż powietrze.

Jednak powietrze w pobliżu powierzchni zbocza, przez styczność ze zboczem staje się cieplejsze niż p owietrze na tym samym poziomie w atmosferze. Równowaga powietrza ciepłego staje się chwiejna, zaczyna się ono wznosić i jest zastępowane chłodniejszym o większej gęstości powietrzem z otoczenia. W miarę ruchu w górę zbo cza, powietrze rozpręża się, gdyż wyżej panuje niższe ciśnienie. Adiabatyczne ochładzanie prowadzi do powstrzymania ruchów wstępujących. Jeśli nie jest równoważone ciągłym ogrzewaniem powietrza przez kontakt z cieplejszym zboczem.

Wiatry dolinne są na ogół dość słabe. Gradienty ciśnienia wytwarzane w wyniku różnic nagrzewania w ciepły słoneczny dzień mogą być duże. Jednak ruch powietrza w górę zbocza jest skierowany przeciwnie do siły ciężkości. Ogranicza to prędkość ruchu w stępującego po zboczu wzgórza.

Podobne prace

Do góry