Ocena brak

Whistleblowing

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011

Charakterystyka

Whistleblowing (ang. gwizdkowy, dmuchający w gwizdek)jest to pojęcie cieszące się coraz większą popularnością, oznaczające specyficzną formę donosicielstwa. Zatrudnieni w tym celu pracownicy odpowiedzialni są za informowanie osób ds. etyki i dyscypliny, o ewentualnych nadużyciach, nierzetelnościach i ogólnie rozumianej nieuczciwości wśród pozostałych pracowników. Są to także osoby, które uczulone są na działania niezgodne z prawem i potrafią odpowiednio zareagować. Wiedzą na temat wszelkich wykroczeń zaobserwowanych wśród pracowników, dzielą się z kierownictwem a jeśli sytuacja tego wymaga wychodzą poza daną instytucję. Istotnym faktem jest pozytywne znaczenie takiego postępowania, jego usprawiedliwienie i uznanie za zgodne z moralnymi zasadami. Aktywna postawa sprzyja eliminowaniu lub minimalizowaniu bezprawnych działań.Charakterystyczne dla zjawiska whistleblowingu są cztery elementy:


  • Niespodziewane odkrycie. Pracownik trafia na ślad nadużycia, kradzieży, oszustwa itp.
  • Szlachetne zamiary. Uważa się, że osoba decydująca się na ujawnienie swojego odkrycia, kieruje się wyłącznie dobrem firmy i dązy do sprawiedliwości. Nie bierze pod uwagę możliwości uzyskania korzyści z tego tytułu.
  • Alarm. Moment poinformowanie przełożonych o zauważonych przejawach nieuczciwości w firmie. W sytuacji gdy brak stosownej reakcji, pracownik wychodzi poza firmę do osób z zewnątrz.
  • Zagrożenia. Zdarzają się sytuację gdy próba ujawnienia nieprawidłowości, spotyka się z niezadowoleniem kierownictwa i skutkuje utratą pracy czy też innymi negatywnymi konsekwencjami.

Osobami, które chcą o czymś donieść są nie tylko pracownicy ale także:


  • konkurencja
  • klient
  • anonim
  • akcjonariusz
  • sprzedawca
  • sprawca

Owa forma donosu jest niezwykle skutecznym i niedocenianym dotąd, sposobem walki z różnego rodzajami nadużyciami. Badania wskazują, iż najwięcej nieprawidłowości odkryto właśnie dzięki poufnym informacjom od whistleblowerów (ponad 40%). Mimo to, donos prawie zawsze odbierany jest negatywnie.


Autor: Anna Guzik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Do góry