Ocena brak

WĘZŁY KRWIOLIMFATYCZNE

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Jeżeli nastąpił wylew krwawy do tkanki, wówczas erytrocyty drogą limfatycznych naczyń doprowadzających dostają się do przynależnych węzłów chłonnych; węzły te przyjmują wtedy czerwone zabarwienie i niesłusznie nadaje się im nieraz nazwę «węz-łów krwiolimfatycznych». Erytrocyty są następnie pochłaniane przez oderwane komórki siateczki, przy czym jedna komórka może przyjąć 50, a nawet do 60 erytrocytów i odpowiednio się powiększa. Tak zmienione węzły chłonne nie mają nic wspólnego z właściwymi węzłami kr w i olifatycznymi (tiodi haemolymphatici), które licznie i stale występują u niektórych ssaków, zwłaszcza u przeżuwaczy. Węzły krwiolimfa-tyczne nie mają wyraźnej kory ani też w pełni rozwiniętych naczyń chłonnych doprowadzających oraz odprowadzających. Twory te uważa się za szczątkowe węzły chłonne, których naczynia chłonne uległy uwstecznieniu całkowicie lub częściowo. Znaczenie ich nie jest znane.

Podobne prace

Do góry