Ocena brak

Węzły chłonne u dziecka

Autor /milka Dodano /27.01.2014

Ocenie podlegają następujące cechy:

wielkość - normalne węzły chłonne we wszystkich obszarach badanych mają wielkość do 3 mm (średnica ziarna śrutu, soczewicy);, większe mogą być w okolicy potylicznej, szyjnej, w dołach pachwinowych; ocenia się je porównawczo, używając określeń: wielkości ziarna grochu, fasoli, śliwki ilp.,

-    miękkość = spoistość (oznacza konsystencję węzła),

-    ucicplenie powłok w danej okolicy (ewentualnie stan zapalny),

ruchomość w stosunku do podłoża (pakiety i wzajemna ocena jednego węzła w stosunku do drugiego),

widoczne uniesienie nad powierzchnią powłok skórnych,

obecność (brak) przetok skórnych, ehelbotania, zrostu ze skórą,

ocena bole.sności (prawidłowe węzły chłonne przy badaniu palpacyjnym są nie-

bolesne.

Obmacywanie węzłów chłonnych przeprowadza się we wszystkich dostępnych miejscach, tj. na potylicy, za małżowinami, na karku, na szyi - z przodu i tylu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sulkowego, pod żuchwą, w dołkach nadobojczyko-wyeh i podobojezykowyeh, na bocznej ścianie klatki piersiowej, w dolach łokciowych, podkolanowych, w pachwinach.

Bada się za pomocą dwóch lub trzech palców jednej ręki, rzadziej badanie wykonuje się oburącz (np. na .szyi). Badanie polega na wykonywaniu powolnych i delikatnych ruchów po powłokach skórnych, na zasadzie: góra-dół, przód-tyi i ruchów rotacyjnych. Badanie należy zaczynać od góry (głowy, szyi) i kontynuować w niższych partiach ciała. Siła nacisku podczas badania powinna być średnia - wystarczająca do tego, aby można było wymacać drobne węzły bez wywoływania bo-lesności. Badanie powinno się prowadzić na twardym podłożu.....wykorzystuje się

w lym celu głębsze struktury anatomiczne (kość, mięsień) i sprowadza węzły w darni okolicę. W przypadku głowy są to kości czaszki, szyi - żuchwa, napięty mięsień moslkowo-ohojczykowo-,sutkowy, obojczyk ilp. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej, w zależności od wieku oraz regionu badania, i porównuje się je w symetrycznych okolicach ciała.

Powiększenie węzłów chłonnych może być uogólnione lub miejscowe.

 

Podobne prace

Do góry