Ocena brak

Węzły chłonne śródpiersiowe tylne

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Węzły chłonne śródpiersiowe tylne  przeciętnie w liczbie 8—12 (Bartels) układają się wzdłuż aorty piersiowej i przełyku. Ich naczynia doprowadzające wychodzą z przełyku, tylnej części osierdzia oraz przepony i wątroby. Naczynia odprowadzające wytwarzają pień śródpiersiowy tylny (truncus mediastinalis posterior), zwany też pniem oskrzclowo-śródpiersio-wym tylnym (truncus bronchomediastinalis posterior). Prawy pień oskrzelowo-śródpier-siowy tylny prowadzi do przewodu chłonnego prawego lub częściej bezpośrednio do kąta żylnego; lewy pień oskrzelowo-śródpiersiowy tylny prowadzi do przewodu piersiowego znacznie poniżej kąta żylnego.

Podobne prace

Do góry