Ocena brak

Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne (nodi lymphatici iliaci interni) przeciętnie w liczbie 10—12 leżą w otoczeniu naczyń krwionośnych biodrowych wewnętrznych. Do nich uchodzą głębokie naczynia chłonne ściarn miednicy, które z okolicy pośladkowej wstępują do miednicy, jak również naczynia trzew miednicy; ich naczynia odprowadzające wpadają do węzłów chłonnych biocl rowych.

Czasem w górnej części otworu zasłonowego widoczny jest w ęzeł zasło-n o w y ( nodus oh tura tor ius).

Podobne prace

Do góry