Ocena brak

Węzeł limfatyczny

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

Węzły chłonne są obwodowym narządem limfatycznym, leżącym na przebiegu naczyń limfatycznych. Zwykle przyjmują kształt nerkowaty i mierzą od kilku do 20mm. Naczynia chłonne doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej.

W węźle limfatycznym wyróżnia się:

  • torebkę, zwykle otoczoną tkanka tłuszczową od której w kierunku rdzenia odchodzą beleczki łącznotkankowe zwane beleczkami promienistymi,

  • korę, zawierającą głównie limfocyty B (strefa grasiczoniezależna),

  • część przykorową (kora głęboka) zawierającą głównie limfocyty T (strefa grasiczozależna) ,

  • rdzeń

W części korowej zlokalizowane są skupiska tkanki limfoidalnej zwane grudkami pierwotnymi. Zawierają one głównie limfocyty B oraz komórki dendrytyczne prezentujące antygen. W przypadku, gdy określony antygen dotrze drogą krwi lub chłonki do komórek dendrytycznych grudki pierwotnej, dochodzi do pobudzenia immunologicznego grudki, która przekształca się w grudkę wtórną. W wyniku tego pobudzenia grudka zaczyna intensywnie tworzyć komórki plazmatyczne i limfocyty B pamięci immunologicznej stając się w części środkowej jaśniejsza.

Część przykorowa zawiera głównie skupiska limfocytów T tworzących tkankę limfoidalną rozproszoną (strefa grasiczozależne), komórki dendrytyczne a także liczne postkapilarne żyłki z nabłonkiem sześciennym. Limfocyty z kory i części przykorowej wędrują do rdzenia, który stanowi środkową częścią węzła. Zarówno limfocyty, jaki i komórki plazmatyczne, makrofagi, oraz fibroblasty układają się w pasma zwane sznurami rdzennymi (medullary cords). W tej części narządu znajdują się także liczne postkapilarne żyłki z charakterystycznym sześciennym (wysokim) śródbłonkiem.

Limfa naczyniami doprowadzającymi wpływa do przestrzeni zwanych zatokami brzeżnymi, znajdującymi się pomiędzy torebką a grudkami węzła. Limfa przepływa następnie wąskimi zatokami promienistymi biegnącymi równoległe do przegród łącznotkankowych a następnie wpływa do szerokich zatok rdzenia zwany przestrzeniami limfatycznymi. Zatoki rdzenne leżą pomiędzy sznurami rdzennymi. Ściany zatok zbudowane są z bardzo spłaszczonych komórek śródbłonka, który ma ponadto liczne przerwy i nie zawiera błony podstawnej. W obrębie tych przerw lokalizują się wypustki komórek prezentujących antygen, makrofagi oraz limfocyty. Ma to duże znaczenie dla oczyszczania limfy np. z bakterii. Zatrzymaniu ulegają także komórki nowotworowe stanowiące element obcy dla organizmu §5.

Limfocyty opuszczają węzły drogą naczyń limfatycznych, które zaopatrzone są w zastawki warunkujące jednokierunkowy przepływ limfy. Po dostaniu się do krwioobiegu ulegają rozprowadzeniu po całym ustroju.

Naczynia tętnicze wnikają do węzła przez wnękę i po dotarciu do kory rozgałęziają się w sieć naczyń włosowatych, które następnie przechodząc w żyły wraca do wnęki. Naczynia krwionośne pełnią między innymi funkcje recyrkulacji limfocytów.

Do zasadniczych funkcji węzła chłonnego zaliczyć można:

  • namnażanie limfocytów B i T,

  • powstawanie limfocytów aktywowanych określonymi antygenami,

  • filtrowanie chłonki i zatrzymywanie antygenów

  • produkcję przeciwciał

Podobne prace

Do góry