Ocena brak

Wewnętrzne procesy geologiczne

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Zarówno powierzchnia skorupy ziemskiej, jak i jej wnętrze ulegają cią­głym zmianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geolo­gicznych. Jeśli przyczyny procesów tkwią w litosferze lub głębszych war­stwach Ziemi, nazywamy je procesami endogenicznymi (wewnętrznymi). Zaliczamy do nich zjawiska plutoniczne, wulkaniczne i sejsmiczne oraz proce­sy górotwórcze, izostatyczne i epejrogeniczne. Przyjmuje się, że mechanizmem wymuszającym zjawiska i procesy endogeniczne jest ruch płyty litosfery.

Generalnie procesy endogeniczne prowadzą do podnoszenia powierzchni Ziemi, w przeciwieństwie do procesów egzogenicznych (zewnętrznych) dążących do wyrównywania powierzchni.

Podobne prace

Do góry