Ocena brak

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Początki public relations pokazują, że obiektem zainteresowania organizacji była przede wszystkim opinia publiczna.Wszelkie działania mające na celu poprawę wizerunku były kierowane na zewnątrz firmy - ku mediom, klientom czyinstytucjom prawodawczym.Nie można jednak osiągnąć celów public relations bez udziału pracowników, stanowiących ważny kanał komunikacyjnypomiędzy firmą a otoczeniem zewnętrznym.

Każdy pracownik dzieląc się wrażeniami z pracy zawodowej w swoim gronierodzinno-towarzyskim kształtuje opinię o firmie. Poza tym przekazywanie informacji dokonuje się również na terenie firmypoprzez personel, który kontaktuje się z otoczeniem zewnętrznym, przy czym nie dotyczy to tylko rzeczników prasowychoraz kierownictwa firmy.

Zadowolony z pracy i doceniony pracownik przekazuje pozytywne informacje o przedsiębiorstwie na zewnątrz, dlatego takważna jest rola działań nakierowanych na pracowników - publiczność wewnętrzną organizacji. Te działania noszą nazwęinternal public relations, czyli public relations skierowanego do wewnętrznej publiczności, w odróżnieniu od externalpublic relations, który obejmuje zewnętrzne grupy odniesienia.Podstawą internal public relations jest odpowiednie zarządzanie załogą, czyli te działania, które można zaliczyć do humanrelations.

Wpływ mediów wewnętrznych

Znaczenie wewnętrznych mediów można pokazać na przykładzie gazetki zakładowej. Spełnia ona ważne funkcje:informuje pracowników o historii, działalności i osiągnięciach przedsiębiorstwa, ale także przedstawia życie codzienne firmyoraz jej załogi.Potwierdzają to opinie specjalistów public relations zajmujących się wydawaniem gazetki zakładowej:Ludzie przestają być dla siebie anonimowi, atmosfera w pracy staje się bardziej przyjazna. W konsekwencji maleje teżdystans pomiędzy różnymi działami firmy, a nawet poziomami zarządzania, gdyż pracownicy nie są sobie nawzajem obcy.

Gazetka firmowa może pokazywać pracę poszczególnych działów firmy, a także prezentować prywatne życie izainteresowania pracowników różnych szczebli - od członków zarządu po zwykłych pracowników. Tu mogą znaleźć sięinformacje o ślubach, narodzinach dzieci, a także relacje z imprez zakładowych, wyjazdów na szkolenia Daje onarównież możliwość zbierania informacji zwrotnych za pomocą ankiet, konkursów czy listów do redakcji.

Gazetka zakładowa może być elementem komunikacji między kierownictwem a załogą, ponieważ stwarza okazjęwytłumaczenia, co się dzieje w przedsiębiorstwie, jakie są plany na najbliższe miesiące oraz przyczyny decyzji kierownictwadotyczące istotnych aspektów funkcjonowania firmy. Pracownicy informowani o sprawach dla nich ważnychczują się dzięki temu docenieni i szanowani, co wpływa na motywację załogi oraz jej integrację z firmą.Rola mediów wewnętrznych w s sytuacjach kryzysowych.

Rola gazetki (jak i innych mediów wewnętrznych) wzrasta w momentach przełomowych dla organizacji, podczasrestrukturyzacji, wejścia na giełdę lub zmiany właściciela. Takie zdarzenia w sposób szczególny wymagają odpowiedniegoinformowania pracowników.Taka sytuacja zaistniała w jednym z dużych zakładów energetycznych, których strategiczne udziały wykupił amerykańskiinwestor.„Załoga przedsiębiorstwa, licząca 1200 osób, była przerażona, spodziewając się z tego powodu brutalnych redukcjizatrudnienia. Firma zaczęła więc wydawać pismo redagowane wespół z psychologami. Jego zadaniem było rozwiać lęki izapobiec wybuchowi konfliktu, a być może nawet strajkom, gdyż zwolnienie pracowników było nieuniknione.

Nowy udziałowiec zamierzał jednak rozstać się z pracownikami łagodnie, oferując im pomoc w poradzeniu sobie na rynku pracy.O wszystkim pisano w zakładowej gazecie, cierpliwie tłumacząc, na jakie szkolenia czy odprawy mogą liczyć redukowaniczłonkowie załogi. W rezultacie związki zawodowe gotowe gwałtownie protestować, przystąpiły do negocjowania warunkówzwolnień grupowych".Gazetka zakładowa może również spełniać inne cele, edukacyjne.

Poprzez publikowanie artykułów poświęconychposzczególnym dziedzinom funkcjonowania przedsiębiorstwa (zarządzaniu, komunikacji wewnętrznej przygotowujeludzi do zmian, zmienia ich mentalność. Koszt wydania zakładowej gazetki nie jest mały - miesięcznie wynosi ok. 10 tysięcyzłotych, chociaż zależne jest to od nakładu i sposobu wydania. Jednak w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo jest już na tyleduże, że zwykłe sposoby komunikacji są niewystarczające, wydatek na gazetkę firmową zwróci się dzięki lepszej i bardziejwydajnej pracy załogi.

Spotkania nieformalne

Imprezy specjalne dla personelu służą przede wszystkim zwiększeniu integracji zespołu. Wolny czas poświęcony przezdyrekcję na spotkanie z pracownikami oraz ich rodzinami przekonuje podwładnych, że są szanowani oraz doceniana jestich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Sprzyja to wzmocnieniu autorytetu przełożonych, a także nawiązaniuobustronnej komunikacji.Warto jako przykład wskazać Josepha Wilsona, wieloletniego prezesa firmy Xerox. O znaczeniu, jakie miały dla niegostosunki z załogą, może świadczyć fakt, że znał imiennie większość pracowników, którzy mieli od końca II wojny światowejudziały w zyskach firmy, a -jak podaje literatura - w okolicach świąt Bożego Narodzenia poświęcał cały dzień na uściśnięcieręki każdemu robotnikowi korporacji. Dzięki dobremu i życzliwemu stosunkowi do załogi Wilson uczynił Xerox jedną znajlepszych firm w branży kserografii.

Umacnianiu pozycji firmy na rynku służyły badania zakrojone na wielką skalę -firmawydała na nie w latach 1947-1960 75 milionów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż wynosiły jej dochody operacyjne. Byłoto możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników -menedżerowie firmy zaciągali pożyczki, a nawet zastawiali własne domy,aby zdobyć fundusze. Ta sytuacja była możliwa dzięki właściwemu nastawieniu całej załogi oraz zbudowaniu zaufania dopoczynań szefa firmy. W efekcie Xerox w niedługim czasie zdobył 61% udziałów w tym segmencie rynku.

Podobne prace

Do góry