Ocena brak

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA FUNKCJA PUBLIC RELATIONS - OTOCZENIE ORGANIZACJI

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Istotą public relations jest komunikacja dwustronna, od przedsiębiorstwa do otoczenia oraz informacja zwrotna wysyłanaprzez otoczenie firmy. Jednak efektywne komunikowanie nie może odnosić się do opinii publicznej pojmowanej jako całość.Składa się ona bowiem z różnych grup osób, które mają różne potrzeby informacyjne, odmienne możliwości percepcyjneoraz inne oczekiwania wobec przedsiębiorstwa.

Dlatego każda organizacja wyróżnia w otoczeniu wiele odmiennych grup,które pozostają z nią w bliższej lub dalszej współzależności. Te różne typy publiczności są zazwyczaj stałe dlaprzedsiębiorstwa, chociaż może w określonej sytuacji dojść do utworzenia się nowych grup odniesienia), w wypadkukatastrofy lotniczej będzie to grupa mieszkańców zagrożonego miasteczka, obok którego miała miejsce katastrofa.

Można zatem przyjąć, że otoczenie organizacji w rozumieniu public relations to ta część społeczeństwa, którapozostaje w bliższej lub dalszej współzależności z organizacją, inaczej mówiąc, to zespół zbiorowościstanowiących różną publiczność dla organizacji.

Podobne prace

Do góry