Ocena brak

weryfikacja zdań

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

weryfikacja zdań (ang. sentence verification task) — zadanie stosowane w badaniach struktury —pamięci semantycznej, polegające na możliwie szybkiej ocenie, czy podane zdanie o strukturze ,.S jest P" (np. „wróbel jest ptakiem", „koń jest drzewem") jest prawdziwe czy fałszywe. Zakłada się, że im czas reakcji jest krótszy, tym pojęcia występujące w podmiocie (S) i orzeczniku (P) są umieszczone bliżej siebie w strukturze pamięci semantycznej (tzw. efekt odległości semantycznej).

Podobne prace

Do góry