Ocena brak

WERTERYZM - Cechy postawy życiowej - werteryzmu

Autor /yrek Dodano /06.03.2011

−  sentymentalizm (wyraża się w kulcie natury i egzaltacji; wywyższanie, stan zachwytu spowodowany uczuciami, ożywienie, uzewnętrznianie własnych uczuć i namiętności)

−  przesada, wybujała uczuciowość

−  spoglądanie na otaczający świat poprzez pryzmat marzeń, poezji, sztuki, jego idealizacja

−  wieczne niepogodzenie się ze światem, niemożność znalezienia sobie miejsca na nim

−  wyobcowanie z ludzkiej społeczności −  odczuwanie bólu świata (choroba wieku)

Podobne prace

Do góry