Ocena brak

Werbena pospolita

Autor /Olaf555 Dodano /16.01.2012

Wygląd: Roślina jednoroczna, od 30 do 80 cm wysokości, z czwo-rokanciastą łodygą i prawie bezlistnymi gałęziami; dołem drewniejąca. Liście naprzeciwległe, lancetowate, grubo karbowane lub pierzastodzie-Ine, środkowe - trójdzielne z dużą łatką końcową, na brzegach i na nerwach szorstko owłosione. Małe, jasnofioletowe kwiaty ze słabo dwuwargową koroną, mają do 5 mm szerokości i są zebrane w rózgowate, gęsto ogru-czolone kłosy, które w porze owocowania osiągają 10-25 cm długości. Cztery czerwono-brunatne rozłupki.

Siedlisko: Przydroźa, wysypiska, brzegi, pastwiska, chętnie na glebach zawierających azot, również na ubogich murawach krzemianowych; do wysokości 1100 m n.p.m.  

Rozmieszczenie: Prawie cała Europa, zadomowiona w Skandynawii. Występuje wpraw w Europie Środkowej zawiodły, z wyjątkiem korzystnych stanowisk w Austrii i Szwajcarii. W Polsce tylko jako roślina doniczkowa.

Okres kwitnienia: Od lipca do sierpnia; W Polsce od czerwca do września.  

Uwagi ogólne: Niegdyś przypisywano werbenie moce czarodziejskie. Roślina miała chronić przed zranieniem żelazną bronią; dlatego wojownicy nosili ją pod pancerzami w czasie bitwy.

Substancje zawarte w roślinie: Gorycz, garbnik powodujący zielenienie żelaza, werbenali-na, inwertyna, emulsyna, śluz.

Zastosowanie i działanie: Środek wzmagający menstruację przy zbyt słabym krwawieniu, zwiększający laktację, ogólnie wzmacniający w stanach osłabienia, podczas rekonwalescencji przy anemii; wspomagający przy chorobach skóry oraz padaczce.

Przyrządzanie i stosowanie: Ziele (Herba Ver-benae): 1 LH jako zimny wyciąg. WLH: Ver-bena officinalis (świeżo kwitnące ziele); spagyrik.

Termin zbioru: Od czerwca do lipca.

Podobne prace

Do góry