Ocena brak

WELLINGTON, Vickers - samolot

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Brytyjski bombowiec dalekiego za­sięgu opracowany przez konstrukto­rów z zakładów Vickers-Armstrong Ltd. Prototyp oblatano 15 czerwca 1936 r. i dwa miesiące później Mini­sterstwo Lotnictwa złożyło zamówie­nie na 180 samolotów. Pierwszy se­ryjnie produkowany Mk I był gotowy 23 grudnia 1937 r.; samoloty te zy­skały popularną nazwę „Wimpey" (od bohatera filmów rysunkowych J. Wellingtona Wimpeya). Napędzany dwoma silnikami Bristol Pegasus o mocy 1000 KM każdy, mógł prze­nosić 2000 kg bomb. Wkrótce uru­chomiono produkcję następnej wersji MklA (187 egzemplarzy) i IC (2685 egzemplarzy) z wzmocnionym uzbrojeniem obronnym. 3 marca 1939 r. oblatano prototyp samolotu Mk II z silnikami Rolls-Royce Mer-lin X o mocy 1145 KM, a 16 maja te­go roku wystartował Mk III z chło­dzonymi powietrzem silnikami Bri­stol Hercules o mocy 1389 KM. Wellingtony I wykonały pierwszy lot bojowy 4 września 1939 r., atakując okręty niemieckie w Brunsbuttel.

Do­świadczenia z pierwszych walk wy­kazały, że nie potrafią obronić się przed niemieckimi samolotami my­śliwskimi, gdyż są zbyt wolne i słabo uzbrojone. Po utracie 10 z 24 samo­lotów w czasie nalotu 18 grudnia 1939 r. na Wilhelmshaven zrezygno­wano z ataków dziennych; jako bom­bowce nocne spisywały się dobrze. Zastosowanie samouszczelniających się zbiorników paliwa zwiększyło od­porność samolotów na pociski my­śliwców, a kratownicowa konstrukcjaBamesa *Wallisa zapewniała dużąwytrzymałość nawet silnie uszkodzo­nych maszyn. Brały udział w nalocie 1000 bombowców na Kolonię w no­cy z 30 na 31 kwietnia 1942 r.

Ostat­ni nalot na Niemcy wykonały w nocy z 8 na 9 października 1943 r. Później używano ich do zwalczania okrętów podwodnych, minowania wód, dalekiego rozpoznania i transportu spado­chroniarzy. Do końca wojny wypro­dukowano łącznie 11 461 samolotów tego typu. Znajdowały się w wyposa­żeniu wszystkich polskich dywi­zjonów bombowych w Wielkiej Brytanii.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Mk III)

silniki 2 x Bristol Hercules Xl o mocy 1389 KM każdy

rozpiętość 26,26 m

długość 18,54 m

maks. masa startowa 13 381-14 288 kg

maks. prędkość 410 km/h

zasięg 3250 km

8 karabinów maszynowych kal. 7,69 (0,303 cala)

1800-2270 kg bomb lub 2 torpedy kal. 458 mm, lub miny i bomby głębinowe

Podobne prace

Do góry