Ocena brak

WEKTOR WYJŚCIA.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Końcowy produkt.

Celem wykonania danej usługi medycznej jest z reguły poprawa stanu zdrowia pacjenta. Tak więc wykonywanie określonych zabiegów leczniczych, stosowanie odpowiednich lekarstw, obranie odpowiedniej metody leczenia ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, która w tym przypadku jest końcowym produktem. Końcowym produktem są również wyniki badań labolatoryjnych.

 

Szkodliwe odpady.

Prowadzenie każdej działalności przynosi końcowy efekt w postaci konkretnego dobra, ale również uzyskuje się różnego rodzaju odpady. Odpady te odpowiednio zagospodarowane mogą być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i środowiska. Również w przypadku oddziału wewnętrznego istnieje taki problem. W wyniku prowadzonej działalności oddział wewnętrzny produkuje odpady, głównie pochodzenia medycznego. Odpadem jest również zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Odpadem są także ścieki. Część tych odpadów jest spalana w przyzakładowej spalarni, część (szczególnie niebezpiecznych dla środowiska) jest odbierana przez wyspecjalizowane instytucje i tam odpowiednio utylizowana. Ścieki są odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

Braki produkcyjne.

Każdy proces wytwórczy przynosi określone korzyści w postaci konkretnych dóbr, ale nie da się uniknąć różnego rodzaju wad i braków produkcyjnych. Podobnie jest również w przypadku świadczenia usług medycznych. Nie zawsze stosowane środki i metody leczenia są w stanie pomóc pacjentowi. Często pomimo zastosowania wszelakich dostępnych środków leczenie nie przynosi spodziewanych rezultatów. W takich przypadkach stan zdrowia pacjenta nie ulega poprawie, nie udaje się zahamować postępującego procesu chorobotwórczego lub w skrajnych przypadkach nie daje się uratować życia pacjenta.

 

Informacje o wyrobie.

Środki finansowe na działalność usługowo-medyczną od 01 stycznia 1999r. pochodzą ze składek zdrowotnych podatników, a ZOZ otrzymuje je ze Świętokrzyskiej Kasy Chorych. Obliczony szacowany średni koszt pobytu jednego pacjenta wyniósł ok. 1 189 zł. Jednakże koszt rzeczywisty okazuje się zwykle o kilka, kilkanaście procent wyższy. Wynika to głownie z otrzymywania do tej pory niewystarczających środków ze Świętokrzyskiej Kasy Chorych oraz z innych kas chorych których pacjenci są leczeni w tutejszym szpitalu. Obliczony koszt jest oczywiście kosztem średnim, dlatego też w przypadku jednego pacjenta będzie on porównywalny z rzeczywistym lub nawet nieco niższy, a w przypadku innego, którego leczenie będzie długotrwałe lub będzie wymagało użycia drogich środków - kilkakrotnie droższy.

Podobnie sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o jakość świadczonych usług medycznych. Bez odpowiedniego nowoczesnego sprzętu medycznego nie można mówić o wysokiej jakości świadczonych usług. Co prawda są w planie zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego lecz przeważnie nie dochodzą do skutku z powodu braku funduszy. Z tego powodu pacjenci którzy wymagają wykonania jakiegoś bardziej specjalistycznego badania, czy zabiegu są kierowani do innych jednostek. Również posiadany sprzęt jest niejednokrotnie dość wyeksploatowany. W takim przypadku pomimo szczerych chęci niejednokrotnie nie udaje się zapewnić odpowiedniego poziomu leczenia. Jednakże jakość świadczonych usług jest na maksymalnym poziomie na jaki pozwalają warunki.

Jeżeli chodzi o doświadczenie załogi (głównie najwyższego personelu) wyniesione z różnego rodzaju kursów, szkoleń i sympozjów przydaje się w dalszej pracy. Dzięki zdobywaniu nowych doświadczeń przez załogę możliwa jest obsługa nowoczesnych urządzeń medycznych, czy też stosowanie nowych metod leczenia i zapobiegania.

Podobne prace

Do góry