Ocena brak

Weksel – istota i elementy składowe

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Weksel to papier wartościowy w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

Weksel wyraża zobowiązanie na mocy którego wystawca sam bezwarunkowo przyrzeka zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej (suma wekslowa) albo bezwarunkowo poleca (tzw. weksel trasowany) zapłatę oznaczonej sumy osobie trzeciej np. bankowi.

Weksel jest papierem wartościowym opiewającym na świadczenie sumy pieniężnej. Jako papier wartościowy, weksel spełnia wymóg obiegowości.

Weksel jest papierem jednostkowym, nie emitowanym w serii, lecz w pojedynczym egzemplarzu.

Weksel potwierdza istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu, jest prawny posiadacz weksla.

Do góry