Ocena brak

WEKSEL

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

  1. WEKSEL – jest to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla.

Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli :

  • weksel własny (suchy, prosty, sola)- jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez przepisy prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych

  • weksel trasowany (ciągniony, trata) – jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez przepisy prawa wekslowego, zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej o oznaczonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych

Różnica pomiędzy powyższymi wekslami polega na tym, że w wekslu własnym wystawca sam zobowiązuje się do zapłacenia wskazanej w wekslu sumy pieniężnej, natomiast w wekslu trasowanym wystawca poleca zapłacenie tej sumy wskazanej przez siebie osobie

Podobne prace

Do góry