Ocena brak

Wejście żony pod władzę męża

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Conventio in manumwłączenie żony do familii agnacyjnej męża i wejście pod jego władzę (manus), dokonywało się trzema sposobami:

Confarreatio – był to akt sakralny, dokonywany wobec 2 najwyższych kapłanów (pontifex maximus i flamen dialis) i w obecności 10 świadków. Akt ten był dostępny najprawdopodobniej tylko dla patrycjuszy. W praktyce były to uroczyste zaślubiny i wejście pod władzę równocześnie.

Coëmptiodokonywała się przy zastosowaniu mancypacji (w obecności min. 5 świadków). Zwierzchnik familijny kobiety (jeśli była osobą sui iuris – za przyzwoleniem opiekuna) odstępował mężowi władzę agnacyjną za symboliczną opłatą – matrimonii causa.

Usus – wejście żony pod władzę męża z samego prawa, po jednorocznym, nieprzerwanym pobycie żony w domu męża. W przypadku nieobecności żony przez trzy po sobie następujące noce, skutek ten nie następował.

Podobne prace

Do góry