Ocena brak

Wejście w życie umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

O czasie wejścia w życie umowy decydują jej postanowienia tzn. umowa sama określa moment swego wejścia w życie. W praktyce państw wykształciły się pewne typowe rozwiązania w tym zakresie. Umowy nie wymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania lub w określonym czasie po podpisaniu np. 20, 30 dni po podpisaniu. Niekiedy umowa określa dokładnie datę kalendarzową i godzinę a nawet minutę wejścia w życie np. umowy wojskowe, zawieszenia broni, kapitulacja

Czasami wejście w życie umowy może być połączone ze spełnieniem warunku, jest to tzw. warunek zawieszający np.:

- wejście w życie umowy może być uzależnienie od zawarcia innej umowy np. wykonawczej

Umowy podlegające ratyfikacji lub zatwierdzeniu wchodzą w życie:

dwustronne – z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych lub wymiany not dotyczących dokonania zatwierdzenia albo w określonym czasie po dokonaniu wymiany,

wielostronne – zazwyczaj wchodzą w życie w określonym czasie po złożeniu ustalonej liczby dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia lub przystąpienia Czasami określona jest nie tylko liczba niezbędnych ratyfikacji , ale wprowadza się również określone kryteria jakościowe. Chodzi o to aby stronami umowy stały się nie jakiekolwiek ale określone państwa, których uczestnictwo jest potrzebne do nadania umowie rzeczywistej skuteczności w stosunkach międzynarodowych np. zgodnie z art. 110 ust 3 Karta Narodów Zjednoczonych weszła w życie z chwilą złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez 5 wielkich mocarstw tj. : ZSRR, USA, Chiny, Wlk. Brytanię, Francję oraz większość pozostałych sygnatariuszy.

Podobne prace

Do góry