Ocena brak

Wejście do krtani

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Wejście do krtani (aditus laryngis) stanowi górny otwór przedsionka; jęst 0110 ustawione prawie pionowo, skierowane ku tylnej ścianie gardła. \a zwłokach jest ono u góry szerokie i owalne, zwęża się w kierunku chrząstek nalcwkowatych, wreszcie tworzy wąską szparę między nimi. U osoby żywej kształt wejścia jest zmienny w zależności od oddechu, wytwarzanych dźwięków itp. (p. dalej). Wejście do krtani ogranicza u góry i z przodu górny brzeg nagłośni (epiglottisj, z boków dwa symetryczne fałdy błony śluzowej biegnące z brzegów bocznych nagłośni ku tyłowi, dołowi i przyśrodkowo) do wierzchołka chrząstek nalewkowatych zwane fałdami na-1 e w k o w o - n a g ł o ś n i o w y m i (plicae ary-epiglotti-cae)y z tyłu i u dołu wcięcie błony śluzowej — w cięcie m i ę d z y n a 1 e w k o w e (inci.sura interarytenoidea ) położone między obu chrząstkami nalewko-watymi. W obu fałdach nalewkowo-nagłośniowych leżą guzki klinowate i rożkowa te (tubercula cuneiformia et corniculata) wraz z odpowiednimi chrząstkami (str. 36). Większą część fałdów tworzą pasma tkanki łącznej i delikatne włókna mięśniowe, które regulują ich kształt. Błona śluzowa ma tu szczególnie wiotką tkankę podśluzową, tak że w przypadkach chorobowych ulega nagłym obrzękom (wadliwie zwanych »obrzękiem głośni)», które mogą bardzo silnie zwężać wejście do krtani i nawet zagrażać życiu.

Przy wejściu do krtani nabłonek błony śluzowej jest jeszcze nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, tak jak jamy ustnej i większości gardła. Dopiero nieco niżej rozpoczyna się nabłonek oddechowy — wielorzędowy nabłonek migawkowy charakterystyczny dla przewodu oddechowego. Skupienia mieszanych gruczołów cewkowo-pęcherzykowych podobnych do gruczołów tchawiczych występują licznie na obu powierzchniach chrząstki nagłośniowej: leżą tu one w dołkach chrząstki. Gruczoły położone na stronie językowej chrząstki nagłośniowej przebijają ją swymi przewodami wyprowadzającymi i uchodzą na powierzchni krtaniowej. Przy wejściu do krtani w nabłonku błony śluzowej występują poszczególne kubki smakowe. Cząsteczki pożywienia normalnie nic przedostają się do wejścia do krtani. Nawet najmniejsze ciała obce wywołują momentalnie silne napady kaszlu. Świadczy to o bogactwie bardzo wrażliwych zakończeń nerwowych (gałązek nerwu krtaniowego górnego) zaopatrujących błonę śluzową wejścia do krtani.

Podobne prace

Do góry