Ocena brak

Węglowodory chlorowane

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Poszczególne związki tej grupy różnią się między sobą budową chemiczną i zawartością chloru, co wpływa na ich właściwości fizyczne, chemiczne i toksyczne. Są nierozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczają się w tłuszczach. Wytwarzane są w postaci pyli-stych proszków lub roztworów w rozpuszczalnikach organicznych. Toksyczne działanie różnych preparatów bywa nieraz spotęgowa-J ne przez takież oddziaływanie organicznych rozpuszczalników.

Węglowodory mają znaczne powirowactwo do tkanki tłuszczowej, gdzie są mag- zynowa-ne, wykazując dużą zdolność do k tmulacji. Kumulują się w wątrobie, mózgu, nerkach, sercu i przede wszystkim tkance tłuszczowej.

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym preparatem z tej grupy jest DDT. Obecnie w wielu krajach jest on wycofywany z użycia, gdyż badania udowodniły, iż z powodu powszechnego stosowania znajduje się w tkance tłuszczowej u wszystkich niemal ludzi cywilizowanego świata, nawet, nie stykających się z nim bezpośrednio.

Objawy kliniczne. Zatrucie charakteryzuje najpierw znaczne pobudzenie, a potem — w ciężkich przypadkach — wtome porażenie ośrodkowego układu nerwowego. Pierwszymi objawami ostrego zatrucia są: niepokój, nadmierna pobudliwość nerwowa i zaburzenia koordynacji. Występują zaburzenia czucia pod postacią przeczulicy, mrowienia wokół ust i drętwienie języka. Pojawia się ból i zawroty głowy, ślinotok, mdłości i wymioty. Charakterystycznym, pełnym objawem ostrego zatrucia są silne drgawki toniczno-klo-niczne ze szczękościskiem, zamroczeniem i halucynacjami. W czasie drgawek obserwowano nagłe porażenie ośrodka oddechowego, do czego przyczynić się może niedotlenienie w następstwie długotrwałego skurczu tonicz-nego mięśni oddechowych. Może dojść również do obrzęku płuc wskutek ostrej niewydolności lewokomorowej. W ekg spostrzegano zmiany mięśniowe, a drgawki i pobudzenie układu nerwowego mogą być znacznym obciążeniem dla układu krążenia. Równocześnie wzrasta ciśnienie krwi. Obrzęk płuc może być spowodowany nie tyíko działaniem pestycydu, lecz także rozpuszczalnika organicznego. Przyczyną zgonu oprócz obrzęku płuc i porażenia ośrodka oddechowego może być migotanie komór.

Po przeżyciu ciężkiego ostrego zatrucia lub po wielokrotnych zatruciach podostrych może wystąpić uszkodzenie późne, w postaci zaburzeń wielonerwowych (niedowłady, zaburzenia słuchu, zaniki mięśniowe), długotrwałych zmian w ekg, uszkodzenia miąższu wątrobowego i cewek nerkowych.

Zatrucie przewlekłe jest następstwem kontaktu zawodowego, wskutek zdolności tych związków do kumulacji. Występują objawy dowodzące uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego: bóle głowy, wzmożona pobudliwość, drżenia, polineuropatia i zaburzenia psychiczne. Spotyka się także uszkodzenia wątroby, występuje brak apetytu, chudnięcie, osłabienie i niedokrwistość. Obserwowano zmiany zapalne i uczuleniowe skóry.

Leczenie. Na wstępie wykonuje się płukanie żołądka 2—4 1 wody i podaje na przeczyszczenie 30 g siarczanu sodu. W razie zaburzeń oddychania konieczna jest intubacja i stosowanie oddechu wspomaganego lub kontrolowanego. Należy zapobiegać zachłyśnięciu się, szczególnie w wypadku roztworów, np. płynnego azotoksu, ponieważ rozpuszczalniki mogą spowodować ciężkie toksyczne zapalenie płuc.

Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca pacjenci powinni być monitorowani. W zatruciach tych nie obserwuje się spadku ciśnienia, ale ponieważ pierwsza pomoc w wielu nagłych zachorowaniach sprowadza się do podawania leków obwodowych, należy przestrzec przed podawaniem pentetrazolu (Cardiazolum), ni-ketamidu (Cardiamidum) i strychniny, ponieważ leki te wyzwalają drgawki. Nie wolno także, w żadnym przypadku, stosować środków pobudzających, a zwłaszcza adrenaliny i amin presyjnych, ze względu na możliwość wystąpienia migotania komór. Nie można podawać doustnie oleju i innych tłuszczów, mleka i alkoholu, gdyż ułatwiają one wchłanianie trucizny i potęgują objawy zatrucia. W wypadku wystąpienia drgawek stosuje się przeciwdrgawkowe preparaty barbituranów, np. Luminal, zależnie od stanu ogólnego chorego — podskórnie, domięśniowo lub dożylnie, W celu zapobieżenia późnym uszkodzeniom wątroby, układu nerwowego i mięśnia sercowego wskazane są kor-tykoidy, metionina i witaminy z grupy B


 

Podobne prace

Do góry