Ocena brak

Webera model biurokracji

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Biurokracja-wg. Webera to pewien typ władzy, z góry jest to coś poważnego:

  1. Zasada kompetencji urzędowej

  2. Zasada hierarchii urzędowej i instancyjności

  3. Zasada dokumentów pisanych

  4. Zasada wąskiego fachowego wyszkolenia

  5. Zasada monopolizacji siły roboczej, reguł i kunsztu

Nie są to cechy wszelkiej biurokracji, ale nowoczesnej-cechują ją racjonalizm. Biurokracja jest starym pojęciem, ale tamte były irracjonalne.

Weber krytykuje dane biurokracje. Racjonalizm jest cechą nowoczesnych społeczeństw, cechą cywilizacji Zachodu, wraz z jej rozwojem (racjonalność) przybiera inne formy-przedsiębiorczość, sztuka, religia europejska, sposób rządzenia państwa. Biurokracja jest zjawiskiem wszechogarniającym-występuje w partiach, organizacjach przemysłowych

Zasada kompetencji-przejawia się przez podział czynności wewnątrz organizacji biurokratycznej, czynności urzędowe musi traktować jako zadanie moralne. Do wykonania obowiązków urzędnik mam moce rozkazodawcze. Ma możliwość przymusu fizycznego i psychicznego (robienie awantury, może mieć charakter np. w Kościele pokuta, albo zakaz przyjmowania Sakramentu) Urzędnicy muszą mieć pewne kwalifikacje. Te kompetencje stanowią podstawę nowoczesnego społeczeństwa.

Zasada hierarchii urzędowej-urząd to nie tylko podział zadań, ale także zwierzchnictwo i podwładni, ma za zadanie kierowanie, kontrolowanie, rozstrzyganie spraw skomplikowanych, wykraczających poza kompetencje. Na czele tej hierarchii stoi jedna osoba.

Zasada dokumentów pisanych-za czasów Webera były to dokumenty pisane, dzisiaj mamy dokumenty wirtualne, urzędy zużywały dużą ilość papieru-marnotrastwo, przy czym warto jest ponieść takie koszty za efekty, jakie daje. W nowoczesnej biurokracji wszystko jest zarejestrowane, dzięki czemu możliwe jest uprywatyzowanie. Dawniej możliwe było łączenie spraw urzędowych z prywatnymi. Umożliwia to kontrolę odgórną i oddolną. Urzędnik nie może kierować się własnym „widzi mi się”. Jest kontrolowany, nie może wyprzeć się czegoś, co zrobił. Ta zasada chroni klienta, petenta przed urzędnikami. Jest to zasada fundamentalna dla nowoczesnej biurokracji.

Zasada szczegółowego wyszkolenia-kompetencje urzędnika muszą być wsparte certyfikatem, a także przez wkład w pracę, nowoczesna biurokracja to wyszkoleni fachowcy.

Zasada monopolizacji siły-polega na tym, że działalność urzędowa jest głownym i stałym zajęciem jego dochodu, wynika stąd, że jest pełnoetatowym pracownikiem na danym stanowisku, dawniej pracownik miał jeszcze własne interesy. Drugi aspekt polega na uniknięciu konfliktu interesu, urzędnik nie będzie musiał wybierać zajęcia, pracuje na etacie i temu musi się poświęcać, pozwala to uniknąć korupcji, wpływu łapownictwa.

Podobne prace

Do góry