Ocena brak

WDRAŻANIE POLITYKI CEN

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Ogół decyzji dotyczących szczegółowych sposobów postępowania w ramach
obranego —> kierunku polityki cen. Sprzedawca ustala w szczególności, czy
będzie stosował —> cenę zwyczajową, czy —> cenę zmienną lub ich kombinacje.
Zakładając stosowanie c. zmiennych, sprzedawca określa z kolei zasady dokony-
wania ich zmian. Stosowanie c. zmiennych może też być realizowane na kilka
sposobów. Najczęściej wykorzystuje się następujące c: cenę wiodącą, —> cenę za
zestaw wielojednostkowy, —> cenę linii produktów, c. pakietu. Odmienne
możliwości zapewnia posługiwanie się —> ceną jednolitą i —> ceną elastyczną.
Szczególne znaczenie w realizacji p.c. mają zasady i rodzaje udzielanych
—> rabatów. W.p.c. wiąże się także z odpowiednim sformułowaniem zestawu
warunków realizacji transakcji. Mogą one sprzyjać lub — przeciwnie — utrudniać
akceptację —> ceny postulowanej. Należy tu zaliczyć następujące warunki:
płatności, dostawy, kredytowania i finansowania, świadczeń dodatkowych zwią-
zanych z c. 

 

Podobne prace

Do góry