Ocena brak

Wczesnochrześcijańskie kształtowanie się urzędów kierowania - Wykształcenie się monarchicznego episkopatu

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

W listach Pawła tylko przelotnie wspomina się o biskupach w Flp 1,1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami zresztą w l. mn., co pozwala przypuszczać, że nie odróżnia się jeszcze biskupów od kapłanów. W listach pasterskich “zwierzchnik” (episkopos) określony jest jako odpowiedzialny za wspólnotę i Ewangelię. Tyt 1,9 przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.

W listach pasterskich mówi się także o kapłanach i diakonach, a ich dokładnego stosunku do biskupa nie można jeszcze określić jednoznacznie. Najprawdopodobniej bp jest primus inter pares kapłanów. Gdy ostrożnie formłując, w jaki sposób listy pastoralne do Tm i Tyt opisują kościelne urzędy należy stwierdzić: wykształca się przyporządkowanie i podporządkowanie wielu różnych osób, przede wszystkim tych, które wykazują tendencję w kierunku urzędu określonego przez takie posługi, wprost dotyczą całości wspólnoty i przyjęte zostały na stałe przez sprawujących.

Podobne prace

Do góry