Ocena brak

Wczesne więzi społeczne

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

W swojej pracy na temat zdrowia psychicznego dzieci w odniesieniu do opieki macierzyńskiej Bowlby stwierdził że, „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem” (Bowlby, 1951, s.13, za Bretherton, 1994). Dalsze badania i współpraca z M Ainsworth, która przeprowadziła obserwacje matek i niemowląt w warunkach naturalnych (w Ugandzie i Baltimore) doprowadziły do sformułowania teorii przywiązania. Całościowy opis tej teorii Bowlby zawarł w trylogii „Przywiązanie i strata” – „Przywiązanie” (1969), „Separacja” (1973) oraz „Strata” (1980).

Bowlby (1969) definiował przywiązanie jako instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych, głęboką więź uczuciową pomiędzy dzieckiem a opiekunem. Więź ta wykształca się w pierwszym roku życia i staje się prekursorem późniejszych relacji społecznych jednostki (Rutter, 1979). Bowlby podkreślał, że zachowanie przywiązaniowe, tzn. każda forma zachowania, którego celem jest osiąganie lub utrzymywanie bliskości z daną osobą, jest zachowaniem instynktownym, wykształconym w toku ewolucji i pełniącym bardzo istotną rolę w przetrwaniu gatunku. Należy podkreślić, że odrzucił on wcześniejsze poglądy mówiące o dominującej roli karmienia w powstawaniu więzi. Twierdził, że zachowanie przywiązaniowe jest systemem behawioralnym, różnym od zachowań związanych z karmieniem czy zachowań seksualnych. Pogląd ten potwierdzają między innymi badania Harlowa nad rezusami (Harlow, 1969). Dążenie do formowania bliskich, intymnych więzi uczuciowych z innymi jest więc podstawowym komponentem natury człowieka jako jednostki społecznej a nie efektem uczenia się ( Rutter, 1997).

Bowlby opisał zachowanie przywiązaniowe jako „każdą formę zachowania, którego efektem jest osiąganie lub utrzymywanie przez daną osobę bliskości w stosunku do innej, odróżnianej i preferowanej jednostki” (Bowlby, 1980). Zachowanie to jest aktywowane w momencie gdy jednostka traci poczucie komfortu (np. jest głodna, odczuwa niepokój, itp.), lub gdy figura przywiązania (tzn. osoba będąca obiektem więzi uczuciowej) przestaje być dostępna (fizycznie lub psychicznie). Do podstawowych wzorców zachowań przywiązaniowych Bowlby zaliczył między innymi ssanie, płacz, przywieranie, inicjowanie kontaktu, wołanie, podążanie za, oraz wykonywanie poleceń.

Podobne prace

Do góry