Ocena brak

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Według Levinsona (za: Miś, 2000) wczesna dorosłość składa się z trzech etapów: (*) wchodzenie w role, (*) redefinicja pełnionych ról i (*) ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Na każdym z tych etapów młodzi dorośli powinni podejmować określone działania służące jak najlepszemu dopasowaniu swoich możliwości i ograniczeń do repertuaru możliwości, jakie daje społeczeństwo.

Do podstawowych zadań na pierwszym etapie dorosłości należy podjęcie pracy i intymnego związku czyli przygotowanie do utrzymania rodziny. Praca jako podstawa do określania miejsca młodego dorosłego w społeczeństwie powinna odzwierciedlać jego ambicje i możliwości, być źródłem satysfakcji i spełnienia. Drugim obszarem aktywności jest rola partnera i rodzica. Z tym związany jest najważniejszy, zdaniem Eriksona (1997), aspekt rozwoju we wczesnej dorosłości, mianowicie zdolność do tworzenia związków opartych na intymności: zaangażowaniu, akceptacji i trosce (Dylak, 2002, s. 89). Brak satysfakcji z pełnionych ról zarówno rodzinnych, jak i zawodowych związany jest również z brakiem możliwości skorzystania z szerszej oferty społecznej, jeśli chodzi o pracę lub też z brakiem realistycznej oceny swoich możliwości i ograniczeń.

Zbyt wygórowana lub zaniżona ocena swoich możliwości nie pozwala na podjęcie ról i zadań, którym młody dorosły jest w stanie sprostać. Może więc dążyć do podejmowania takich aktywności, które nie pozwolą mu się sprawdzić (by nie poznać swoich ograniczeń, nie skonfrontować wyobrażeń o sobie z rzeczywistym potencjałem) lub też takich, które nie będą liczyły się z jego rzeczywistymi możliwościami. Taka sytuacja może w rezultacie doprowadzić do ustanowienia np. niesprzyjającego zdrowiu trybu życia i zaburzeń somatycznych (por. Brzezińska, 2002, s. 13).

Podobne prace

Do góry